Aktualne informacje

W obecnym 2015 Roku hasło Roku duszpasterskiego brzmi:"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" a symbolem uczynimy krzyż. Jest to konkretne zaproszenie do pogłębienia życia duchowego. Nawrócenie oznacza przemianę myśli i przemianę serca, a także własnego postępowania Wezwanie P.Jezusa implikuje odpowiedzialność za moją odpowiedź na nie".

Msze św. w niedzielę w Polnej : o godz. 7.00 , 9.00 , 11.00.

Możliwość Spowiedzi św.w kościele w Polnej - pół godziny we wszystkie dni przed każdą Mszą św.

Ogłoszenia duszpasterskie :

27 Niedziela zwykła - 04 października 2015 r.

W niedzielę 4.X. - Odpust ku czci M.B. Różańcowej w Grybowie, w przyszłą niedzielę w Białej Niżnej.

Po Ogłoszeniach krótka Adoracja z racji I niedzieli miesiąca i zmiana Tajemnic różańcowych.

W niedzielę października Różaniec przed sumą o g. 10.30

W ciągu tygodnia Msze św. i po niej Modlitwa różańcowa o g. 17.00.

W środę o 17.00 - Msza św. i Modlitwa różańcowa z modlitwami za misje i misjonarzy z racji I środy miesiąca.

Zachęcam wszystkich Parafian do uczestnictwa w tej modlitwie przez cały październik.

O przewodniczenie Modlitwie różańcowej prosimy:

w poniedziałek - 5.X.- Członkinie 2 Róży Matek Teresy Sztaba.

we wtorek - członkinie 3 Róży Matek Ewy Poręba.

w środę - ministranci i lektorzy.

w czwartek - Członkinie 4 Róży Matek Anny Chronowskiej.

w piątek - 9.X.- Członkinie 5 Róży Matek Stanisławy Gawlik.

w sobotę - 10.X. - Uczniowie z kl. II Gimnazjum.

w niedzielę - 11.X. - Uczniowie z kl. III. Gimnazjum.

W Liturgii Czcimy:

w poniedziałek - 5.X. - Wspomnienie Św. Faustyny.

W środę -7.X. - Wspomnienie N.M.P. Różańcowej.

W piątek - 9.X. - Wspomnienie Błog. Wincentego Kadłubka,biskupa.

W przyszłą niedzielę 12.X. - w całej Polsce przeżywać będziemy 15 Dzień Papieski i zbiórka do puszki na Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli w Dzień Papieski wspieramy edukacje młodego pokolenia, gdyż ofiary złożone w przyszłą niedzielę przeznaczone są na Fundusz Stypendialny dla najuboższej a uzdolnionej młodzieży.

Sprzątającym kościół w minionym tygodniu składamy podziękowanie i za ofiarę zamiast kwiatów na kwiaty - Bóg zapłać. A na obecny tydzień do posprzątania kościoła prosimy : Panią Barbarę Kuk i Panią Jadwigę Gruca.

Spotkania:

w środę 7.X. Zbiórka ministrantów o g. 16.00

w piątek - 9.X. - po Różańcu - z Apostolską Grupą Młodzieży.

w przyszłą niedzielę - 11.X. - Zebranie członków Akcji Kat. o g. 14.00