Aktualne informacje

W I Niedzielę Adwentu 01 grudnia 2013 rozpoczęliśmy Nowy Rok Liturgiczny. W obecnym Roku hasło roku duszpasterskiego brzmi:"Wierzę w Syna Bożego".

Msze św. w niedzielę w Polnej : o g. 7.oo , 9.oo , 11.oo.

Spowiedź Św. - pół godziny we wszystkie dni przed każdą Mszą św.

Ogłoszenia duszpasterskie :

29 Niedziela - 19.X. 2014 r.

W niedzielę -19.X. - odpust ku czci Św. Jana Kantego w Szalowej.

-

W Polnej w niedzielę o g. 10.3o - Modlitwa różańcowa i suma o g. 11.oo .

W ciągu tygodnia o g. 17.oo - Msza św. i po niej Różaniec.

O przewodniczenie modlitwie różańcowej bardzo proszę:

W poniedziałek -20.X. - Członków 1 Róży Ojców Pana Jana Gawlika.

We wtorek - 21.X. - Członków 2 Róży Ojców Pana Michała Kostrzewy.

W środę - 22.X. - Dziewczęcą Służbę Maryjną.

W czwartek- 23.X. - Członków 3 Róży Ojców Pana Wojciecha Obrzuta.

W piątek - 24.X.- ministrantów i lektorów.

W sobotę - 25.X.- Członków Róży uczniów Konrada Sikory

W niedzielę 26.X.- Członków Róży uczniów Weroniki Szura.

W Liturgii czcimy :

W poniedziałek-20.X. - Wspomnienie Św. Jana Kantego, kapłana

We wtorek - 21.X.- Wspomn. Błog. Jakuba Strzemię, biskupa

W środę 22.X. - LITURGICZNE ŚWIĘTO POŚWIĘCENIA BAZYLIKI KATEDRALNEJ W TARNOWIE.

W piątek 24.X.- Wspomnienie Błogosławionego Ks. Jana Balickiego - patrona naszej Szkoły.

W sobotę 18.X. - Wspomnienie Św. Jana Pawła II.

W niedzielę 26.X. - ROCZNICA POŚWIĘCENIA NASZEGO KOŚCIOŁA.

W piątek 24. X.- o g. 8.oo Msza św.o Boże błogosławieństwo dla dzieci i ich rodziców, dla Czcigodnych Nauczycieli i innych pracowników Szkoły za wstawiennictwem Błog. Ks. Jana Balickiego i równocześnie w piątek będziemy czcić 120 rocznicę powstania naszej Szkoły. Uroczystościom będzie przewodniczył nasz Ks. Dziekan Prałąt Bolesław Bukowiec- proboszcz w Kąclowej z udziałem P. Wójta Gminy Grybów Pana Piotra Krok i Gminnego Chóru. Bardzo serdecznie zapraszam w piątek na godz. 8.oo na Msze św. wszystkich Parafian, aby uwielbiać Pana Boga za wstawiennictwem naszego Błogosławionego Księdza Jana Balickiego, który od 1892 r. był wikariuszem w Parafii Polna.

Po Mszy Św. Pani Dyrektor zaproszonych Gości zaprasza do Szkoły na okolicznościową Akademię.A w piątek o g. 17.oo Msza św. i po niej Różaniec.

.

W niedzielę 19.X. - obchodzimy Światowy Dzień Misyjny jako patronalny dzień Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary, który rozpoczyna Tydzień Misyjny. Modlić się będziemy za wszystkich Misjonarzy i ludy krajów misyjnych.

Składka na tacę z niedzieli 19.X. przeznaczona jest na Fundusz papieski czyli do dyspozycji Papieża na misje. Za złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

Sprzątającym kościół w minionym tygodniu składamy podziękowanie i za ofiarę zamiast kwiatów - na kwiaty . - Bóg zapłać.

A na obecny tydzień do posprzątania kościoła prosimy Panią Elżbietę Sroka i Panią Marię Migacz.

Sprzątając groby naszych zmarłych, śmieci zabieramy we workach do domu i segregujemy do poszczególnych worków otrzymanych z Urzędu Gminy. Cmentarz w Polnej jest obserwowany.

Spotkania:

W sali katechetycznej w środę 22.X. o g. 16.oo - z Dziewczęcą Służbą M.

w piątek 24.X. - z grupą młodzieży - po Różańcu.

W sobotę 25.X. o g. 16.oo - Z uczestnikami Konkursu Biblijnego. Serdecznie zapraszamy.