Aktualne informacje

W obecnym Roku Liturgicznym hasło Roku duszpasterskiego brzmi:"Idźcie i głoście".Jest to naturalna konsekwencja podjęcia odpowiedzialności za łaskę chrztu św. i wypływających z niego zadań. Tym zadaniem jest spełnienie słów Chrystusa:"Idźcie i głoście" Rodzi sie pragnienie, by głosić to co jest naszym szczęściem i celem naszego życia, by inni poznali miłość i drogę zbawienia."

Msze św. w niedzielę w Polnej : 7.00, 9.00 , 11.00

Ogłoszenia duszpasterskie :

7 Niedziela zw. - 12.II.2017 r.

W środę 22.II. pożegnaliśmy na drogę do wieczności śp.Tadeusza Gębarowskiego lat 46. Jego duszę polecamy Bożemu Miłosierdziu.

W ciągu tygodnia Msze św. rano o g. 7.00 oprócz środy.

W środę - 22.II. o g. 16.30 - Modlitwa różańcowa prowadzona przez członków Akcji Katolickiej.po Różańcu Msza św. i Nowenna do M.B.N.Pomocy. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa.

W Liturgii czcimy:

W środę - 22.II.- Liturgiczne święto Katedry Św. Piotra Apostoła.

W czwartek - 23.II.- Wspomnienie Św. Polikarpa, biskupa i męczennika.

W dzisiejszą niedzielę w trzecią lutego jak co roku ofiary złożone na tacę są przeznaczone dla Seminarium Duchownego w Tarnowie. Za złożone ofiary w imieniu Ks.Biskupa i Seminarium - Bóg zapłać.

W przyszłą niedzielę 26. II.- trwać będzie tzw. 40-godzinna Adoracja przebłagalna przed Środą Popielcową.

Po Mszy św. o g. 7.00 - rozpoczęcie.

g.9.00 - Msza św. i adoracja dla młodzieży.

g.11.00 - Msza św. i adoracja dla dzieci.

g.12.30 - Polna Górna i Wyskitna.

g.13.30 - Polna Dolna i Spisak.

g.14.30 - Zadziele i Bugaj.

g.15.30 - Szerokie, Wygony i Berdechów.

g.16.20 - Nieszpory .

Sprzątającym kościół w minionym tygodniu składam podziękowanie i za ofiarę zamiast kwiatów na kwiaty Panu Stanisławowi Krzeszowskiemu - Bóg zapłać.

A na obecny tydzień do posprzątania kościoła prosimy : Panią Marie lub Bernardetę Januś i Panią Urszulę Kowalską.

Spotkania:

W środę o g. 15.30 - Zbiórka ministrantów.