Aktualne informacje

W obecnym Roku Liturgicznym hasło Roku duszpasterskiego brzmi:"Idźcie i głoście".Jest to naturalna konsekwencja podjęcia odpowiedzialności za łaskę chrztu św. i wypływających z niego zadań. Tym zadaniem jest spełnienie słów Chrystusa:"Idźcie i głoście" Rodzi sie pragnienie, by głosić to co jest naszym szczęściem i celem naszego życia, by inni poznali miłość i drogę zbawienia."

Msze św. w niedzielę w Polnej : 7.00, 9.00 , 11.00

Ogłoszenia duszpasterskie :

2 Niedziela zw. - 15.I.2017 r.

W ciągu tygodnia Msze św. w Polnej rano o 7.00 oprócz środy. W środę o g. 16.30 - Modlitwa różańcowa prowadzona przez członków Akcji Katolickiej. Po niej Msza św.i Nowenna do M.B.N.Pomocy.Serdecznie zapraszam do uczestnictwa.

W sobotę 14.I. - zakończyłem kolędę z Bożym błogosławieństwem. Za wszelką życzliwość i radosne przyjmowanie składam wszystkim szczere i serdeczne podziękowanie - Bóg zapłać. Niech Chrystus błogosławi każdego dnia wszystkim rodzicom w Parafii, starszym , dzieciom i młodzieży a chorym niech dodaje sił do znoszenia krzyża cierpienia.

Sprzątającym kościół w minionym tygodniu składam podziękowanie i za ofiarę zamiast kwiatów na kwiaty - Bóg zapłać.

A na obecny tydzień do posprzątania kościoła prosimy : Panią Janinę Januś i Panią Krystynę Koszyk.

Spotkania: W czwartek o g. 15.30 - Zbiórka ministrantów a dziś o 15.00 spotkanie z Prezesami ministrantów.